هموطنان گرامی و گرانقدر سلام بر شما!

«قاموس کبیر افغانستان» رسالت خود میداند تا در معرفی نخبه گان علمی، ملی و مشاهیر هنر، شعر و ادبیات افغانستان به شکل جداگانه خدمتگزار باشد. درین امر ملی از خرد مندان کشور توقع می رود تا در اختصار دور از حُب و بغض، امانت مردم را با معیار سالم معرفی و به اختیار نسل آینده بسپارند . و این بخش اهم را غنی سازند.